Psikolojik Danışman 


 

Psikolojik Danışma Nedir?

 

Psikolojik Danışma Merkezi  iletişim Telefonları:  0212 872 00 52

 

Psikolojik Danışma: Bireyin karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirerek gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan geliştirici ve iyileştirici bir ilişkidir.

 

Psikolojik danışmanların verdikleri hizmetler, eğitim, sağlık, adalet, çalışma, sosyal güvenlik ve endüstri gibi alanlara göre aşağıda sıralanmıştır.  

 


a)     Bireysel psikolojik danışma.

b)     Grupla psikolojik danışma

c)     Psikolojik değerlendirme.

d)     Krize müdahale.

e)     Bireylerde ruhsal ve davranışsal sorunları tanılama ve çözümünü gerçekleştirme.

f)      Normal gelişimlerini desteklemek amacıyla, eğitsel, mesleki, sosyal ve duygusal gelişimlerini de içerecek şekilde rehberlik yapma.

g)     Engellilerin veya kaza ve hastalık sonucu kişisel ve toplumsal uyum düzeyi azalan bireylerin rehabilitasyonunu yapma.

h)     Müşavirlik sağlama.

i)      Araştırma yapma.

j)      Sevk etme hizmetlerini gerçekleştirme.

 
 

Newlife Danışmanlık Copyright © 2020
    Web Tasarım: Vizly.Com